Loading...

Privacybeleid

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de website huismanzeilen.nl te laten werken, (zie meer gedetailleerd hieronder). Huisman Zeilen, Herman Colleniusstraat 29, 9718 KS Groningen is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Cookies

Wij of onze service providers kunnen gebruik maken van cookies (kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst) Meer informatie over het gebruik van cookies door genesyst.eu vindt u hieronder.

Waarom gebruikt huismanzeilen.nl cookies?
Webpagina’s hebben geen geheugen. Een bezoeker die van pagina naar pagina surft binnen website wordt door de webserver telkens als een nieuwe bezoeker gezien. Cookies zorgen ervoor dat een website uw browser blijft herkennen.

Hoe gebruikt huismanzeilen.nl cookies?
huismanzeilen.nl gebruikt verschillende cookies, voor verschillende doeleinden. Hieronder vindt u een overzicht van de soorten cookies die wij plaatsen en de bijbehorende doeleinden.

 1. technische cookies, om huismanzeilen.nl aan te kunnen bieden en laten functioneren, om een account aan te maken, om te kunnen inloggen en om fraude met uw account te detecteren.
 2. functionele cookies, om uw voorkeuren te onthouden en u op uw verzoek ingelogd te houden.
 3. analyse cookies, om inzicht te hebben in hoe onze bezoekers gebruik maken van (onderdelen van) huismanzeilen.nl, zodat we de website kunnen verbeteren en de website zo goed mogelijk aansluit bij wat bezoekers interessant en belangrijk vinden.

Hoe lang blijven de cookies van huismanzeilen.nl actief?
huismanzeilen.nl gebruikt sessie cookies en permanente cookies. De meeste cookies zijn sessiecookies. Dit betekent dat ze automatisch van uw vaste schijf worden verwijderd wanneer u uw sessie beëindigt (dus wanneer u uitlogt of uw webbrowser sluit). De permanente cookies hebben een uiteenlopende levensduur, variërend van 90 dagen tot enkele jaren. U kunt de permanente cookies wissen via u browserinstellingen.

Gebruikt huismanzeilen.nl cookies van derde partijen?
Ja, via huismanzeilen.nl kunnen door derde partijen cookies worden geplaatst. Het gaat dan om analyse cookies. Partijen mogen niet zonder toestemming van huismanzeilen.nl cookies plaatsen. De derde partij die cookies plaatst via huismanzeilen.nl voor analyse is Google.

Wat kan ik doen als ik (bepaalde) cookies niet wil?
U kunt via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome) aangeven of en, zo ja, welke cookies u accepteert. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Via de ‘help’-functie van uw browser kunt u de exacte locatie en werkwijze achterhalen.

Houd er rekening mee dat indien u (bepaalde) cookies weigert, u mogelijkerwijs geen of niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteiten van onze website!

Ook kunt u in uw browser de ‘do not track’ functionaliteit activeren.

Meer informatie over cookies

Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine bestandjes die op de vaste schijf van uw computer worden opgeslagen. Cookies zorgen ervoor dat uw browser herkend wordt door de webserver van genesyst.eu.

Doen alle cookies hetzelfde?
Nee. Er bestaan verschillen tussen cookies. Onderscheid kan worden gemaakt naar functie, looptijd en de partij die de cookie plaatst.

Functie:

 • Een technische cookie is strikt noodzakelijk om een website en bepaalde functies bij bezoekers (technisch) te laten functioneren. Het gaat dan bijvoorbeeld om toegang tot afgeschermde of beveiligde delen van een website. Zonder dit type cookie kunnen sommige diensten als inloggen, een winkelmandje en elektronisch betalen dan ook niet functioneren.
 • Een analyse cookie verzamelt informatie over hoe een bezoeker een website gebruikt. Bijvoorbeeld welke pagina het meest wordt bezocht en waar foutmeldingen komen. Het doel van dit type cookie is om de aanbieder van de website inzicht te geven in de wijze waarop de website functioneert, hoe hij deze kan verbeteren. Deze cookie draagt daarmee ook bij aan het gebruiksgemak van bezoekers.
 • Een functionele cookie is er om de keuzes die de gebruiker maakt te onthouden. Het gaat om keuzes over bijvoorbeeld gewenste gebruikersnaam, munteenheid, taal of regio. Zo hoeft een gebruiker niet tekens opnieuw aan te geven wat bij hem past en wat zijn voorkeuren zijn. De functionele cookie draagt op deze manier bij aan het gebruiksgemak van bezoekers.

Looptijd:

 • Een sessiecookie is op de computer van de bezoeker geïnstalleerd en verzamelt data zolang de bezoeker de website daadwerkelijk raadpleegt. Wanneer u uw browser sluit, wordt de cookie verwijderd.
 • Een persistente of permanente cookie is voor een vastgestelde (langere) tijd op de computer van de bezoeker geïnstalleerd.

Partij:

 • een directe cookie (first party cookie) is een cookie die is gekoppeld aan de website die de bezoeker op dat moment bezoekt. Denk aan een cookie van BedrijfX wanneer men www.bedrijfx.com of aanverwante subdomeinen (inloggen.bedrijfx.com) bezoekt.
 • een derde partij cookie (third party cookie) is een cookie dat door een andere partij dan de aanbieder van de bezochte website wordt geplaatst. Het gaat dan om bijvoorbeeld de aanbieders van advertenties en (externe) aanbieders van applicaties, wiens reclame of applicatie in de bezochte website is geïntegreerd.

Verzamelen

Wanneer u gebruik maakt van onze website verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens van u:

 • van alle bezoekers van onze site verzamelen en verwerken wij standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken op page views, verkeer van en naar genesyst.eu
 • naar aanleiding van meldingen kunnen wij informatie verwerken (waaronder persoonsgegevens) over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen.

Doeleinden verwerking gegevens

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • het leveren van onze diensten;;
 • het beantwoorden van vragen van gebruikers;
 • het verstrekken van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties) indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van dit Privacybeleid;
 • het meten van de belangstelling voor onze diensten en het bevorderen van gebruikersgemak van de website;
 • het informeren van gebruikers over diensten en updates;
 • het doen van gerichte aanbiedingen en het verzenden van reclame-uitingen;
 • indien u daarvoor uw toestemming heeft verleend, het verzenden van reclame-uitingen, afkomstig van zorgvuldig door ons geselecteerde partijen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gerichte aanbiedingen van deze derden op basis van uw gebruik van de diensten van huismanzeilen.nl of door u opgegeven voorkeuren
 • eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde derden (zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of noodzakelijk is voor het afdwingen van ons beleid of noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of om de communicatie tussen rechthebbenden en gebruikers te faciliteren.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan deelnemers aan ons melding van inbreukprogramma, indien de eigenaar van een intellectueel eigendomsrecht of een tussenpersoon te goeder trouw van oordeel is dat een advertentie objecten of materialen bevat die niet zijn geautoriseerd door de eigenaar, diens tussenpersoon of de wet en derhalve de rechten van de eigenaar schenden. Met alle deelnemers aan het melding van inbreuk programma zal voordat persoonlijke gegevens worden verstrekt een overeenkomst worden gesloten onder meer inhoudende dat gegevens worden verstrekt onder de strikte voorwaarde dat deze uitsluitend worden gebruikt in het kader van een gerechtelijke procedure en/of het verkrijgen van juridisch advies en/of voor het beantwoorden van vragen van de adverteerder in kwestie en door de deelnemer voor geen enkel ander doel worden gebruikt

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens uitwisselen met derde partijen die diensten leveren op het gebied van de opsporing en voorkoming van illegale handelingen en inbreuk op onze voorwaarden.

Indien wij of onze groepsmaatschappijen worden betrokken in een fusie of overname, dan kunnen wij uw persoonsgegevens delen met een ander bedrijf. Wij zullen u hierover tijdig informeren. Daarnaast kunnen wij derde partijen inschakelen die gegevens voor ons verwerken onder strikte voorwaarden terzake van beveiliging en geheimhouding, uitsluitend voor door ons te bepalen doeleinden zoals in dit privacybeleid omschreven.

Genesyst.eu kan berichten die via genesyst.eu worden verstuurd blokkeren door middel van automatische middelen teneinde de verspreiding van spam tegen te gaan.

Beveiliging

Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere codering, wachtwoorden, fysieke beveiliging) om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking, maar niets is perfect, zoals u waarschijnlijk weet; wij kunnen dus niets garanderen.

Algemeen

Wij kunnen dit beleid te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Vragen over dit beleid kunt u sturen naar info@huismanzeilen.nl. Dit privacybeleid is aangepast op 4-11-2022.