Nieuws

Privacy verklaring

Privacyverklaring Huisman Zeilen

Deze verklaring is van toepassing op alle door Huisman Zeilen geleverde producten en diensten.

Huisman Zeilen, gevestigd Herman Colleniusstraat 29, 9718 KS Groningen, hierna “Verantwoordelijke”, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Verantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Verantwoordelijke van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Verantwoordelijke in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
¨ Voorletters en achternaam
¨ Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
¨ E-mailadres

Verantwoordelijke verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals gevoelige persoonsgegevens gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Waarom we gegevens nodig hebben ?
Als u een overeenkomst heeft met Verantwoordelijke, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken daarom uw gegevens voor de volgende doeleinden:
¨ Contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
¨ U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
¨ Om goederen en diensten bij u af te leveren.
¨ Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
¨ Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Verantwoordelijke. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van verantwoordelijke. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘afmelden’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Verantwoordelijke gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Verantwoordelijke zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren Verantwoordelijke zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, hierbij moet zij rekening houden met de eisen die de belastingdienst hieraan stelt.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden 
Verantwoordelijke verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Verantwoordelijke gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
¨ Analytische cookies (Google Analytics)

Toelichting op het waarom:
– Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen door in te loggen op uw account of door een gespecificeerd verzoek naar info@waarschip.info te sturen.

Beveiliging  
Verantwoordelijke hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Verantwoordelijke heeft passende maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Verantwoordelijke toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Verantwoordelijke u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@huismanzeilen.nl. Als u een account op de website van Verantwoordelijke heeft, kunt u daar zelf uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen.

Vragen 
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u kunt u zich richten tot Rik Huisman, info@huismanzeilen.nl, Tel. 050-3129095.

Deze privacy statement is opgesteld d.d. 31-05-2018

Nieuwe zeilen Waarschip

De nieuwe setjes zeilen voor de in aanbouw zijnde Waarschip 30 LD en Waarschip 1010 LD zijn afgeleverd bij Nautisch Centrum Delfzijl. We kunnen snel schakelen als het moet. Levertijden zijn voor ons heilig. De 30LD kreeg van Huisman Zeilen een complete set zeilen, inclusief een Code Zero. De 1010 een Code Zero. Ik ben blij met de enthousiaste reacties!

waarschip 30LD grootzeil Huisman Zeilen waarschip 30LD code zero Huisman Zeilenwaarschip 30LD Huisman Zeilen code zero

Tevreden klanten

De verwachtingen van booteigenaren zijn hooggespannen als het om nieuwe zeilen gaat. Het is per slot van rekening de motor van uw boot en uw toeverlaat bij harde wind.

Tevreden klanten zijn het mooiste bewijs voor kwaliteit.

Het enthousiasme van onze klanten heeft bijzonder motiverend gewerkt. Dit heeft mede bijgedragen aan een succesvol eerste jaar. We willen onze klanten hiervoor dan ook graag bedanken.

Bent u nog geen klant? Heeft u elders reeds een offerte aangevraagd en u twijfelt over de kwaliteit, of u denkt dat u te veel betaalt, vraag dan nu bij ons een offerte aan. U krijgt dan zo spoedig mogelijk uw scherpe offerte. Ons mail adres is info@huismanzeilen.nl

 

Nieuwe genua combineert snelheid met comfort

Bainbridge CL-P cruise laminaat voor enorme vormvastheid en duurzaamheid, lichtgrijze Sunbrella strook tegen UV licht, triradiaal gesneden en lekker vlak en met foambaan voor perfect reven. Dat zijn de specificaties van de nieuwe 150% rolgenua voor een Beneteau First. Een heerlijk vormvast zeil met groot comfort en gemak dat veel snelheid levert! Op de foto’s kunt u het zeil in de zeilmakerij zien. Zo maken we dat moois.

 

 

 

Nieuw voorzeil voor een Valk

Meer snelheid, maar met veel gemak en comfort. dat was de opdracht die Huisman Zeilen kreeg van een Valk eigenaar. We kozen voor een rolfok, maar dan in de wedstrijd maat en gemaakt van Bainbridge Ocean 555 5.2 oz. Door onze lage prijzen kon de klant kiezen voor een compleet en luxe uitgevoerd zeil. De eigenaar is bijzonder enthousiast over zijn nieuwe zeil. Onderstaand enkele foto’s.